Förbrukningsmaterial

Med förbrukningsmaterial menar man artiklar som hela tiden används och/eller har en relativt kort livslängd och därför behöver bytas ut. För ett företag är det ofta av stor vikt att förbrukningsartiklarna finns där de ska och att ingen annan än den som bär ansvaret för uppgiften behöver tänka på att skaffa nya.

Köp innan det tar slut

Det krävs bra rutiner för inköp av förbrukningsmaterial så att man aldrig hamnar i en situation där man är utan efter något som är nödvändigt för en uppgift som det är bråttom med. Saknas det utskriftspapper när det är bråttom till en viktig presentation kan konsekvenserna faktiskt bli ganska tråkiga. Förbrukningsvaror bör därför förvaras så att man lätt ser vad man behöver mer av.

Vad räknas som förbrukningsmaterial?

Vad som är förbrukningsmaterial varierar från bransch till bransch men vissa artiklar i den här kategorin finns på nästan alla arbetsplatser. Papper, glödlampor, pennor, mappar och lim är vanliga exempel på förbrukningsmaterial. Även bläckpatroner kan räknas in i denna kategori. Hygienartiklar som toalettpapper och papperspåsar brukar också räknas som förbrukningsartiklar och ska därför alltid finnas i reserv på arbetsplatsen så att man aldrig blir helt utan.

För att en vara ska klassas som förbrukningsmaterial rent bokföringsmässigt ska den vara av ringa ekonomiskt värde och förbrukas inom ett år från inköp. Det kan vara fråga om artiklar som används vid tillverkning av en viss produkt men som inte anses höra till själva varan. Det finns även något som heter förbrukningsinventarier men där är det fråga om artiklar med ett större värde och en längre förväntad livslängd. Dessa kategorier får inte blandas ihop med varandra.

Små saker man aldrig vill stå utan

Utan förbrukningsmaterial riskerar arbetet att stanna av. Detta undviker man genom att regelbundet inventera företagets lager av förbrukningsartiklar och sedan beställa nya i god tid innan de tar slut. Att hålla sig med väldigt stora lager kan vara negativt eftersom utrymmen ofta kostar pengar. I denna kategori återfinns mycket som inte bara behövs på arbetsplatser utan även i vanliga hem. Se gärna till så att du har extra glödlampor, pennor och andra småsaker så att du aldrig måste avbryta dig bara för att åka och köpa en småsak.

Pennor är typiskt förbrukningsmaterial